Sunday, April 26, 2009

屋漏偏逢連夜雨

海嘯未去,又有一隻人傳人o既豬流感爆發。而家o既情況,真係好似當年科網爆破後再有SARS咁。小弟真係唔希望烏鴉口講中,不過各位巴打真係要有最壞o既打萛。

延伸閱讀
星島 - 新型豬流感 專殺年輕人
星島 - 加發旅遊預警 港關注疫情
星島 - 袁國勇警告:港抗疫藥物不足

Thursday, April 23, 2009

永遠懷念

伍晃榮之後,阿叔又走埋,又多一個好朋友離開o左我地,真係有啲依依不捨。講時講,伍晃榮同阿叔都係退休冇耐就走o左。究竟係check到身體開始有啲問題,先毅然退休?定係因為退o左休,冇o左寄託,所以先身體轉差?如果係咁,真係有啲怕公司要我提早退休…

伸延閱讀
星島 - 著名足球評述員林尚義逝世

Wednesday, April 22, 2009

天地有正氣

上訴庭終於還小股民一個公道,否決電盈私有化真係大快人心。不過,又有啲擔心香港o既法律制度會向民粹主義傾斜,真係等出o左判詞先再回應啦!

伸延閱讀
明報 - [新聞]上訴庭否決電盈私有化

Thursday, April 9, 2009

管理新鮮人

最近,大口兄計數兄都係佢地o既blog入面講一啲管理層o既感受, 小弟不約而同,係工作上都有類似o既挑戰。

自從老闆要上位,小弟就被迫要頂埋老闆o個份,工作真係繁重o左好多。好多以前同撈同煲o既兄弟,而家變成上司下屬o既關係,小弟從此夾係老闆同兄弟中間,成為佢地o既傳聲桶。老闆對小弟o既期望好大,兄弟又想小弟幫佢地fight多啲o野,左右做人難,真係有口難言。作為管理新鮮人o既小弟,工作成日碰壁,真係有啲力有不從心o既感覺。

小弟有一個心魔,好想hands-on。老闆都有warn我,我哩個位係負責幫啲細o既執屎,越做上去,執o既屎越多。好玩o既o野,應該留畀啲細做。小弟睇o既應該係成team人o既成功,個人o既榮辱唔該你擺埋一邊…哩一點小弟都好明…老闆又係到吹水。不過,吹水還吹水,吹完唔好咁認真。有啲o野佢自己當年都做唔來,一有起事來,老闆又捉住哩個point係到起勢捽我,真係想死。

老闆好鍾意講empowerment,佢成日話自己最成功o既就係上年消失o左兩個月,個team都work as usual。 佢又鍾意講,佢以後就係我o既客,要小弟manage佢…不過,佢又好鍾意,係其他人到接好多冇value o既job返來。你同佢say no,佢就話要同人地搞好啲關係。佢又好鍾意bypass我直接assign啲task畀啲細o既做。同佢講翻,佢話冇下次,下次咪又故態復萌 ,真係講一套做一套…

新丁o既小弟其實對「管理」真係心有千千結…

對啲不時魂遊太虛gen-y o既下屬,點可以令佢專心工作?
對啲o野o野都好似有特權老屎忽o既下屬,點可以可以叫佢地立個好榜樣畀啲細o既睇?
對啲每事問o既下屬,點可以做好enpowerment?
對啲「食o野唔做o野,做o野打爛o野」o既同事,點可以唔使o野o野幫佢補鑊?
對老闆啲不切實際o既要求,點可以陽奉陰違?

有冇網友有可分享吓自己o既心得,可以畀小弟從中偷吓師呢?

伸延閱讀
大口仔筆記 - 新一頁
活在中層 - 管人學問
活在中層 - 管人學問(2)